Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)

Tätä kautta löydät tietoa ajankohtaisista koti- ja ulkomaisista julkaisuista, artikkeleista ja kirjoista sekä tapahtumista, jotka käsittelevät terveydenhuollon rakennettuja ympäristöjä sekä ikääntyvien hoiva- ja asuinympäristöjä.

Olemme koonneet tietoa terveydenhuollon uudis- ja korjausrakennushankkeisiin osallistuville ja niistä päätöksiä tekeville eri osapuolille, kuten arkkitehdeille, erikoisalojen suunnittelijoille, henkilökunnalle ja opiskelijoille.

”Alvar Aallon arkkitehtuurin lähtökohtana oli yksilö, jonka yksityisyys ja mukavuus olivat keskeisiä. Näyttöön perustuva sairaalasuunnittelu on sittemmin todennut juuri nämä piirteet terapeuttisiksi.” (CMAJ, 2009, Diana Anderson)