Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Projekteja

KÄKÄTE - käyttäjälle kätevä teknologia -projekti (2010 - 2014)

KÄKÄTE-projektissa selvitetään sitä, miten teknologia voisi tukea ikäihmisten arkea ja kotona asumista. Projektin toteuttajina ovat Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Vanhustyön keskusliitto. 

HospiCaseY -hanke (2009 - 2010)

HospicaseY -hankkeen  tavoitteena on soveltaa käyttäjien näkemyksiä hyödyntävää lähestymistapaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen kaupungin yhteinen sairaalarakennuksen (Y-talon) toiminnallisessa ja tilasuunnittelussa. Projekti on päättynyt vuonna 2011.

Enhancing the Healing Environment -programme

EHE -ohjelma on hyväntekeväisyysjärjestö The King's Fundin vuonna 2000 alkanut hoitoympäristöjen parantamisohjelma, johon on osallistunut yli 100 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota. Ohjelmassa on julkaistu lukuisia raportteja tuloksista. Kaikki raportit ovat joko ladattavissa tai ostettavissa The King's Fundin sivuilta.

EVICURES -hanke (2014 - 2016) Käyttäjälähtöisten teho- ja tehovalvontatilojen suunnittelumallin kehittäminen

Mallissa henkilöstö, johto, potilaat ja heidän omaisensa sekä yritys-, sairaanhoitopiiri- ja muut yhteistyökumppanit yhdessä osallistuivat suunnittelutyöhön alusta lähtien. Hanke oli jatkohanke EPSHP:n HospiTool ja HospiCaseY - hankkeille. Kaikissa hyödynnettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun virtuaalilaboratoriota.