On health care environment (arkkinen)
     Hint: You can match word endings and beginnings by using the * character     
Report a broken link

Showing publications 641-660 (674 in total)

 NameTypeYearCtryAdded Descending order
The hospital as a healing environment Report 2009 Netherlands 27/09/2011
Dementiaoireisten ihmisten asuinympäristö Serial publication 2010 Finland 26/09/2011
A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design Report 2008 United States 22/09/2011
Kuntouttavan hoivatyön vaatimukset ikäihmisten asunnoille. Thesis 2011 Finland 22/09/2011
Design Impact Study. A European comparative study of design in relation to context: What is the relationship between design and context, and how does this impact on performance in healthcare environments? Book 2005 European union 22/09/2011
Käyttäjälähtöinen opastus Thesis 2010 Finland 20/09/2011
Healthcare 2025: Buildings for the future Book 2008 Netherlands 20/09/2011
Design for assisted living. Guidelines for housing the physically and mentally frail Book 2002 United States 20/09/2011
Sairaalarakennuksen kehitys. Development of the hospital building Book 2003 Finland 20/09/2011
Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Book 2009 Finland 20/09/2011
Pitkäaikaispotilaan esteettinen ympäristö Thesis 2008 Finland 20/09/2011
Vuodeosaston sisustussuunnitelma Thesis 2011 Finland 19/09/2011
Terveyskeskuksen vastaanottotilojen viihtyisyys. Asiakkaiden toiveita terveyskeskuksen viihtyisyyden parantamiseksi Thesis 2010 Finland 19/09/2011
Restaurointi vanhan suojellun kiinteistön käyttötarkoituksen muuttamisessa : Hissit Lapinlahden sairaala-alueen päärakennukseen Thesis 2010 Finland 19/09/2011
Hospital facilities as work environments: evaluation studies in the operating, radiology, and emergency departments in seven Finnish general hospitals Thesis 1995 Finland 19/09/2011
Sairaalanmäki - Keski-Suomen keskussairaalan alueen kehitys 1951-2008 Thesis 2008 Finland 19/09/2011
All designers use evidence. Evidence-Based Design in practise Book 2009 Netherlands 19/09/2011
Dementiakoti - koti hyvää elämää varten. Opas suunnittelijoille ja kehittäjille Book 2003 Finland 15/09/2011
Open Views: The Operating Room of the Future Book 2012 Netherlands 12/09/2011
The architecture of hospitals Book 2006 Netherlands 15/06/2011
< 1 2 3 ... 30 31 32 33 34 > All