Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)

Tietoa sivustosta

Tämä sivusto kokoaa yhteen tietoa terveydenhuollon rakennetuista ympäristöistä sekä ikääntyvien hoiva- ja asuinympäristöjä käsittelevistä julkaisuista ja tapahtumista ja tarjoaa linkkejä alan koti- ja ulkomaisiin toimijoihin.

Sisällön on alun perin koonnut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) toiminut Finohta, joka tuotti ja välitti terveydenhuollon menetelmien ja käytäntöjen arviointitietoa. Oikeudet sisältöön ovat nykyisin Rakennustiedolla ja Rakennustieto on ylläpitänyt ja päivittänyt tämän sivuston sisältöä.

Mitä on näyttöön perustuva suunnittelu (EBD)?

EBD on suunnitteluprosessi, jossa käytetään selkeintä ja järkevintä tutkimus- tai käytännön tietoaHanketta koskevat päätökset tehdään tämän tiedon pohjalta yhdessä valistuneen tilaajan kanssa. (Hamilton & Watkins. 2009. Evidence-Based Design for Multiple Building Types. Wiley.)

Miten tämän sivuston sisältö tuotetaan?

Tähän sivustoon sisällytetään uusia ja ajankohtaisia artikkeleita, julkaisuja ja tapahtumia seuraamalla koti- ja ulkomaisia organisaatioita ja lehdistöä. Opinnäytetöiden saatavuutta pyritään parantamaan poimimalla yliopistojen ja oppilaitosten tietokannoista alaan liittyviä töitä.

Mikä on sivuston julkaisutietokanta?

Sivuston julkaisutietokannassa on perustiedot valituista koti- ja ulkomaisista raporteista, artikkeleista, kirjoista ja opinnäytteistä.

Perustietojen (mm. viitetiedot, luokittelut, asiasanat) lisäksi osaan julkaisuista on liitetty suomenkielinen kuvaus tai tiivistelmä, sisällysluettelo tai muuta julkaisuun läheisesti liittyvää aineistoa. Kuvaus tai tiivistelmä kirjoitetaan ensisijaisesti sellaisista teoksista, joiden sisällöstä ei saa maksutta mitään tietoa verkossa (esim. useat kirjat).

Miksi kaikkia julkaisuja ei ole saatavissa sähköisenä ?

Tekijänoikeuslainsäädäntö edellyttää yksittäisen julkaisun käyttöä koskevan luvan saamista tekijältä tai julkaisijalta. Tämä koskee myös suoraa linkittämistä julkaisuun tai sen tiivistelmään. Kaikkia julkaisuja ei ole  saatavissa sähköisenä (esim. useat kirjat, opinnäytetyöt).

Jos sähköistä julkaisua tai sen tiivistelmää ei ole maksutta saatavissa, linkki vie julkaisijan sivustoon. Yleensä julkaisu löytyy, jos käytät hakuehtona julkaisun nimeä (koko sivuston yleinen hakukenttä).

Useiden painettujen kirjojen ja opinnäytteiden saatavuustiedot  voi löytää Kansalliskirjaston Melinda-tietokannasta (melinda.kansalliskirjasto.fi). Ammattikorkeakoulujen opinnäytteistä useimmat on tallennettu Theseus-tietokantaan (theseus.fi). Aalto-yliopiston julkaisut ja opinnäytteet (lib.aalto.fi).

Hakuohjeita

Suomen kielen rakenteesta johtuen kannattaa käyttää sanan katkaisua (*).  Esim. hakuehdolla vanhu* löytyy moninkertainen määrä julkaisuja (vanhus; vanhukset; vanhusten) siihen verrattuna, että haku suoritetaan sanalla vanhus.

Voit käyttää hakuehtona myös kaikkia viitetietoja. Jos tiedät julkaisun nimen, kannattaa nimi (tai sen osa) kirjoittaa lainausmerkkien väliin (esim. "valo vaikuttaa"). Jos tiedät tekijän, voit käyttää hakuehtona pelkkää sukunimeä.

Haku kohdistuu oletuksena kaikkiin tallennettuihin tietoihin (nimi, tekijät, asiasanat, suomenkielinen tiivistelmä...).

Voit rajata hakua esimerkiksi rakennustyypin tai näkökulman mukaan. Rajausehtoina käytettyjä sanoja ei ole käytetty asiasanoina, joten jos haluat etsiä vain vanhainkoteja käsittelevää aineistoa, kannattaa lisätä rasti ao. ruutuun.

Huom. Jos rajaat hakua (julkaisu)kielen mukaan suomenkieliseen aineistoon, rajaus näyttää toistaiseksi vain ne julkaisut, jotka on alunperin julkaistu suomeksi. Voit jättää kielirajauksen tekemättä, jolloin saat käyttöön  myös ulkomaisista julkaisuista tehdyt suomenkieliset tiivistelmät (kuvake julkaisun nimen edessä).

Hakutulos

Hakutulos esitetään luettelona. Voit muuttaa järjestystä napsauttamalla taulukon sarakeotsikkoa.

Nimi: Julkaisun nimeä napsauttamalla saat näkyviin julkaisusta tallennetut tiedot.  Nimen edessä oleva kuvake ilmaisee, että aiheesta on kirjoitettu suomenkielinen tiivistelmä (tai joissakin tapauksissa sisällysluettelo).

Tyyppi-sarakkeen linkistä voit avata julkaisun kokotekstin sähköisen version, jos sellainen on käytettävissä.

Vuosi: Julkaisuvuosi

Maa: Julkaisumaa