Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Suomen valkoinen sotilasarkkitehtuuri 1926-1939

Mäkinen A. (2000).  Suomen valkoinen sotilasarkkitehtuuri 1926-1939 . Väitöskirja, Helsingin yliopisto, Taidehistoria.   Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  English summary: "White" military architecture in Finland, 1926-1939.  Bibliotheca historica, ISSN 1238-3503; 53.  Verkkokirjana Arto-tietokannassa.

Opinnäytetyö (suomi) i
Sairaala
Arviointi, suunnittelu, tutkimus
Kuvia, Rakennuspiirustuksia