On health care environment (arkkinen)
Report a broken link

Taajamien kehittäminen väestöltään vähenevissä kunnissa : Elinvoimainen taajama -hanke

Taegen J, Verma I, Arpiainen L.  Taajamien kehittäminen väestöltään vähenevissä kunnissa : Elinvoimainen taajama -hanke.  Ympäristöministeriö, Helsinki 2020.  Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:21. ISBN PDF: 978-952-361-248-8 (Viitattu 5.10.2020)

evaluation, planning, design, research