On health care environment (arkkinen)
Report a broken link

Näyttöön perustuva suunnittelu sairaalarakentamisessa

Valkeisenmäki I. Näyttöön perustuva suunnittelu sairaalarakentamisessa. 2020. Diplomityö: Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos. (Viitattu 6.10.2020)

evaluation, planning, design, research