On health care environment (arkkinen)
Report a broken link

Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena

Salonen K. Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena. Tampereen yliopiston väitöskirjat 253.  ISBN 978-952-03-1562-7 (painettu), ISBN 978-952-03-1563-4 (verkkojulkaisu), ISSN 2489-9860 (painettu), ISSN 2490-0028 (verkkojulkaisu) (Saatavissa 11.10.2020)

evaluation, planning, design, research