On health care environment (arkkinen)
Report a broken link

Sairaaloista hyvinvointikeitaiksi? : taide ja luonto suomalaisissa sairaalahankkeissa

Heikkilä M. Sairaaloista hyvinvointikeitaiksi? : taide ja luonto suomalaisissa sairaalahankkeissa. 

Jyväskylän yliopisto, Humanistinen tiedekunta, pro gradu -tutkielma 2018. (Saavutettu 18.10.2020)

hospital
evaluation, planning, design, research