On health care environment (arkkinen)
Report a broken link

Taiteistuva sairaala Taiteilijoiden näkemyksiä taiteen merkityksistä Meilahden uudessa lastensairaalassa

Maaskola N. Taiteistuva sairaala Taiteilijoiden näkemyksiä taiteen merkityksistä Meilahden uudessa lastensairaalassa. Jyväskylän yliopisto, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, kandidaatin tutkinto 2017. (Saavutettu 19.10.2020)

hospital
evaluation, planning, design, research
Images