On health care environment (arkkinen)
Report a broken link

Fyysinen ympäristö asiakaskokemuksen rakentajana : vertaileva tapaustutkimus kahdesta sosiaalipalvelun asiakastilasta

Tarkiainen M. Fyysinen ympäristö asiakaskokemuksen rakentajana : vertaileva tapaustutkimus kahdesta sosiaalipalvelun asiakastilasta. Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Pro gradu –tutkielma,Sosiaalityö, 2012. (Saavutettu 21.10.2020)

evaluation, planning, design, research