Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Fyysinen ympäristö asiakaskokemuksen rakentajana : vertaileva tapaustutkimus kahdesta sosiaalipalvelun asiakastilasta

Tarkiainen M. Fyysinen ympäristö asiakaskokemuksen rakentajana : vertaileva tapaustutkimus kahdesta sosiaalipalvelun asiakastilasta. Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Pro gradu –tutkielma,Sosiaalityö, 2012. (Saavutettu 21.10.2020)

Arviointi, suunnittelu, tutkimus