Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Ilmastonmuutos sosiaali- ja terveyssektorilla – Sosiaali- ja terveysministeriön ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma (2021–2031)

Sosiaali- ja terveysministeriö. Ilmastonmuutos sosiaali- ja terveyssektorilla – Sosiaali- ja terveysministeriön ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma (2021–2031). Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:20. ISBN pdf: 978-952-00-5410-6,  ISSN pdf: 1797-9854

Arviointi, suunnittelu, tutkimus