Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

The general hospital ward: A study on the programming and designing principles for individual rooms and the total ward and proposals for their application in Finnish general hospitals

Kokko K. The general hospital ward: A study on the programming and designing principles for individual rooms and the total ward and proposals for their application in Finnish general hospitals. Academic dissertation. Oulu: Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin laitos; 1971. Acta Universitatis Ouluensis. ISSN 0355-3213

Opinnäytetyö (englanti) i
tiivistelmä (englanti)
Potilaat/asiakkaat, Henkilökunta/työntekijät
Sairaala
Potilashuone ja vuodeosasto
Arviointi, suunnittelu, tutkimus
Rakennuspiirustuksia