Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Prosessiajattelu ja sairaala-arkkitehtuuri – pitkän tähtäimen esisuunnittelu ja toiminnalliset prosessit sairaaloiden arkkitehtisuunnittelun lähtökohtina

Autio A. Prosessiajattelu ja sairaala-arkkitehtuuri – pitkän tähtäimen esisuunnittelu ja toiminnalliset prosessit sairaaloiden arkkitehtisuunnittelun lähtökohtina. Diplomityö. Helsinki: Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto; 2006

Opinnäytetyö (suomi) i
Sairaala
Arviointi, suunnittelu, tutkimus