Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Virtual design in hospitals (CAVE): a case study

Kotilainen H. Virtual design in hospitals (CAVE): a case study. International Conference Hospital Planning and Building. Oslo, 2012 March 22 - 24.

Omaiset/läheiset, Potilaat/asiakkaat, Henkilökunta/työntekijät
Sairaala
Potilashuone ja vuodeosasto, Päivystystilat
Arviointi, suunnittelu, tutkimus
Kuvia

Yli-Karhu T, Kotilainen H, Nykänen E, Porkka J. Käyttäjälähtöinen Y-talo -hankkeen loppuraportti. Seinäjoki: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri; 2012. Julkaisusarja B: Raportit. ISBN 978-952