Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Fyysinen hoitoympäristö dementoituvan potilaan hyvän hoidon mahdollistajana

Ahoranta P, Virolainen A. Fyysinen hoitoympäristö dementoituvan potilaan hyvän hoidon mahdollistajana. Pro gradu -tutkielma. Kuopio: Kuopion yliopisto, Hoitotieteen laitos; 2001.

Opinnäytetyö (suomi) i
Potilaat/asiakkaat
Arviointi, suunnittelu, tutkimus