Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Vuodeosaston sisustussuunnitelma

Haikarainen M. Vuodeosaston sisustussuunnitelma. Amk-opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: Muotoilun koulutusohjelma, 2011. Saatavana http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201105056207.

Opinnäytetyö (suomi) i
tiivistelmä (suomi)
Omaiset/läheiset, Potilaat/asiakkaat, Henkilökunta/työntekijät
Terveyskeskus
Henkilökunnan työ- ja taukotilat, Potilashuone ja vuodeosasto, Varastot, Yleisötilat
Arviointi, suunnittelu, tutkimus, Ergonomia, Esteettömyys, Sisustus, Turvallisuus, Valo, valaistus, Viihtyisyys, Värit
Kuvia