Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Pitkäaikaispotilaan esteettinen ympäristö

Kronström-Johansson R. Pitkäaikaispotilaan esteettinen ympäristö. Pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto: Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, 2008.

Potilaat/asiakkaat, Henkilökunta/työntekijät
Terveyskeskus, Vanhainkoti
Potilashuone ja vuodeosasto, Ulkotilat
Akustiikka, Arviointi, suunnittelu, tutkimus, Sisustus, Valo, valaistus, Viihtyisyys, Värit
Kuvia