Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Sairaalarakennuksen kehitys. Development of the hospital building

Paatela M.  Sairaalarakennuksen kehitys. Development of the hospital building. Espoo: Arkkitehtitoimisto Paatela-Paatela & Co Oy, 2003.  ISBN 951-98904-2-4.

Kirja (suomi) i
Sairaala
Arviointi, suunnittelu, tutkimus

Paatela M.  Suomalaisen keskussairaalarakennuksen kehittyminen 1900-luvun jälkipuolella. Lisensiaatintyö. Espoo: Teknillinen korkeakoulu: Arkkitehtiosasto, 2006.