Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Käyttäjälähtöinen opastus

Mutikainen S, Parkkinen K. Käyttäjälähtöinen opastus. AMK-opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, 2010. Saatavana: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201005047778.

Opinnäytetyö (suomi) i
tiivistelmä (suomi)
Potilaat/asiakkaat, Henkilökunta/työntekijät
Sairaala
Yleisötilat
Arviointi, suunnittelu, tutkimus