Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design

Ulrich R S, Zimring C, Zhu X, DuBose J, Seo H-B, Choi Y-S, Quan X, Joseph A. A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design. Healthcare Leadership 2008; White paper series 5 (5).

Kirjalllisuuskatsaus perustuu vuonna 2004 tehtyyn kirjallisuushakuun näyttöön perustuvasta suunnittelusta.  Ensimmäisessä vaiheessa on koottu aiheeseen liittyvä tutkimuskirjallisuus ja toisessa vaiheessa on arvioitu jokaisen tutkimuksen pätevyys.  Tutkimusten määrä on kasvanut nopeasti viime vuosina. 

Tutkimukset jaettiin kolmeen ryhmään: potilasturvallisuus, muut potilasvaikutukset ja vaikutukset henkilökuntaan. Tutkimukset tukevat yhden hengen potilashuoneiden, hyvän ilmastoinnin, hyvän akustiikan, luontoelämysten ja päivänvalon merkitystä.  Hyvä ergonomia, samanlaisina toistuvat huoneyksiköt, hyvät pohjaratkaisut ja työtilat nousevat myös esille tärkeinä tekijöinä.  Julkaisu sisältää yhteenvedon jokaisesta tekijästä tutkimusviitteineen.

Omaiset/läheiset, Potilaat/asiakkaat, Henkilökunta/työntekijät
Henkilökunnan työ- ja taukotilat, Potilashuone ja vuodeosasto, Ulkotilat, Yleisötilat
Akustiikka, Arviointi, suunnittelu, tutkimus, Ergonomia, Esteettömyys, Hygienia, puhtaus, Turvallisuus, Valo, valaistus, Yksityisyys

Artikkeli HERD, 2008; Spring; 1(3): 61-125