Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Dementiaoireisten ihmisten asuinympäristö

Reiman-Möttönen P. Dementiaoireisten ihmisten asuinympäristö. Ohtanen-tiivistelmä raportista: Landmark, B.F., Kirkehei, I., Brurberg, K.G., Reinar, L.M. Botilbud til mennesker med demens. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Finohta, 2010

Suomenkielinen tiivistelmä http://www.kunnskapssenteret.no/Home NOKC:n (Norwegian Knowledge Centre for the Health Services) tuottamasta terveydenhuollon menetelmien arviointiraportista.

Potilaat/asiakkaat
Dementiakoti, Ryhmäkoti
Hygienia, puhtaus, Sisustus, Turvallisuus, Valo, valaistus, Värit

Alkuperäinen raportti norjaksi: Landmark, B.F., Kirkehei, I., Brurberg, K.G., Reinar, L.M. Botilbud til mennesker med demens. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjnesten (NOKC), 2009. Rapport nr 11–2009 http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/botilbud-til-mennesker-med-demens