Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Leikkaussalien ilmanvaihtojärjestelmät

Elberkennou J. Leikkaussalien ilmanvaihtojärjestelmät. Ohtanen-tiivistelmä raportista: Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Kvalitet og Standardisering. Ventilation på operationsstuer. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finohta, 2012

Suomenkielinen tiivistelmä http://www.sst.dk/English/DACEHTA.aspx DACEHTA:n (Danish Centre for Health Technology Assessment) tuottamasta terveydenhuollon menetelmien arviointiraportista.

Sairaala
Leikkaus- ja toimenpideosastot
Arviointi, suunnittelu, tutkimus, Hygienia, puhtaus, Kustannukset, Turvallisuus

Alkuperäinen raportti tanskaksi: Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Kvalitet og Standardisering. http://www.sst.dk/publ/Publ2011/DAKS/MTV/VentilationOperatinsstuer.pdf Ventilation på operationsstuer Kobenhavn: Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Kvalitet og Standardisering, 2011. Serienavn 2011; 13(3)