Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Helsinki Townhouse -kilpailu

Haapasalo I. Helsinki Townhouse -kilpailu. Diplomityö. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta; 2010.

Opinnäytetyö (suomi) i
tiivistelmä (suomi)
Arviointi, suunnittelu, tutkimus, Esteettömyys
Kuvia, Rakennuspiirustuksia