Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Kustaankartanon raitit – Ikääntyneen kuntoutusta tukeva näkökulma arkkitehtisuunnitteluun

Heikkilä M. Kustaankartanon raitit – Ikääntyneen kuntoutusta tukeva näkökulma arkkitehtisuunnitteluun. Diplomityö. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta; 2010.

Opinnäytetyö (suomi)
Palvelutalo, Vanhainkoti
Ulkotilat
Arviointi, suunnittelu, tutkimus, Esteettömyys, Turvallisuus, Viihtyisyys