On health care environment (arkkinen)
Report a broken link

Ulkoympäristön fyysisten esteiden yhteys ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyden kokemukseen

Vahaluoto S. Ulkoympäristön fyysisten esteiden yhteys ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyden kokemukseen. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta, terveystieteiden laitos; 2013

Patients/clients
outdoors
evaluation, planning, design, research, safety, security