Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Ulkoympäristön fyysisten esteiden yhteys ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyden kokemukseen

Vahaluoto S. Ulkoympäristön fyysisten esteiden yhteys ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyden kokemukseen. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta, terveystieteiden laitos; 2013

Potilaat/asiakkaat
Ulkotilat
Arviointi, suunnittelu, tutkimus, Turvallisuus