Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

HospiTool: Käyttäjälähtöinen sairaalatila

Nykänen E, Porkka J, Aittala M, Kotilainen H; Räikkönen O, Wahlström M ym. HospiTool: Käyttäjälähtöinen sairaalatila. Espoo: VTT;  2008. VTT tiedotteita 2455.

Tekesin FinnWell -ohjelmaan (2004 - 2009) kuuluneen HospiTool -projektin loppuraportti, jossa kuvataan käyttäjälähtöisten työvälineiden kehittämistä ja hyödyntämistä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Y-talon suunnittelua esimerkkinä käyttäen.  Projektissa käytettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun virtuaalilaboratoriota (CAVE), VTT:n Ecoprop -vaatimustenhallintamenetelmää ja haastattelututkimuksia.

Raportti (suomi) (painettu: THL)
Potilaat/asiakkaat, Henkilökunta/työntekijät
Sairaala
Potilashuone ja vuodeosasto
Akustiikka, Arviointi, suunnittelu, tutkimus, Ergonomia, Esteettömyys, Huollettavuus, Hygienia, puhtaus, Kustannukset, Sisustus, Turvallisuus, Valo, valaistus, Viihtyisyys, Yksityisyys
Kuvia