On health care environment (arkkinen)
Report a broken link

Developing supportive design for people with dementia: The King's Fund's Enhancing the Healing Environment Programme 2009 - 2012

Stanley E (ed.),  Waller S, Masterson A, Hedley F. Developing supportive design for people with dementia The King’s Fund’s Enhancing the Healing Environment Programme 2009-2012. London: The King's Fund; 2013. ISBN: 978 1 909029 04 0

Report (English) i
Relatives, Patients/clients, Staff/workers
home for people with dementia, assisted living house, day centre, group home, hospital, health centre, home for the elderly
acoustics, evaluation, planning, design, research, accessibility, furnishings, safety, security, light, lighting, attractiveness, colours, privacy
Images

The KIng's Fundin EHE-ohjelma (Enhance the Healing Environment) on ollut käynnissä kymmenen vuotta. Kaikkiaan parannuksia tehtiin 26 yksikössä. Projekteja veti joku yksikön henkilöstöstä, mutta mukana oli myös suunnittelun ammattilaisia. Yksittäisten projektien kustannukset vaihtelivat noin 50 000 punnasta 350 000 puntaan. Parannukset kohdistettiin käytännössä todettuihin ongelmakohtiin. Kaikki projektit ja niiden tulosten arvioinnit on esitelty uutisen linkistä löytyvässä raportissa. Hankkeessa kehitettiin myös muistisairaitten ympäristön arviointimenetelmä, joka on raportin lopussa.

Parannusten todettiin vaikuttaneen selvästi väkivaltaisuuden ja agressiivisuuden määrään, kaatumisiin ja putoamisiin, potilaiden ja henkilökunnan tapaan käyttää tiloja, potilaiden mielekkään toiminnan määrään sekä henkilöstön sairauspoissaolojen määrään.