On health care environment (arkkinen)
Report a broken link

Pieni on kaunista -projekti vuosina 1994 - 1996

Kokkola A, Kotilainen H (toimittajat).  Pieni on kaunista -projekti vuosina 1994 - 1996. Helsinki: Suomen Kuntaliitto ja Stakes; 1997. ISBN 951-598-499-8

Julkaisu sisältää kuvaukset paikallisissa projekteissa tehdyistä ympäristön parantamisista. Projektikohteet: Hangon kaupungin terveyskeskuksen vuodeosasto;  Herttoniemen sairaala;  Kaakkoinen terveyskeskus, Helsinki; Palvelukoti Koivurinne, Kalvola; Vanhainkoti Pankaranta, Mikkeli;  Ammattikorkeakoulu Arcada, Helsinki.

Lisäksi kirja sisältää viisi asiantuntija-artikkelia, joiden kirjoittajat ovat Tarja Lapila; Anu Mannonen, Lars Ehnberg, Seppo Rihlama ja Kalevi Korpela.

Book (Finnish) (printed: THL)
Relatives, Patients/clients, Staff/workers
home for people with dementia, hospital, health centre, home for the elderly
physiotherapy and rehabilitation, patient rooms and wards, outdoors, public facilities
furnishings, light, lighting, attractiveness, colours
Images