Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Pieni on kaunista -projekti vuosina 1994 - 1996

Kokkola A, Kotilainen H (toimittajat).  Pieni on kaunista -projekti vuosina 1994 - 1996. Helsinki: Suomen Kuntaliitto ja Stakes; 1997. ISBN 951-598-499-8

Julkaisu sisältää kuvaukset paikallisissa projekteissa tehdyistä ympäristön parantamisista. Projektikohteet: Hangon kaupungin terveyskeskuksen vuodeosasto;  Herttoniemen sairaala;  Kaakkoinen terveyskeskus, Helsinki; Palvelukoti Koivurinne, Kalvola; Vanhainkoti Pankaranta, Mikkeli;  Ammattikorkeakoulu Arcada, Helsinki.

Lisäksi kirja sisältää viisi asiantuntija-artikkelia, joiden kirjoittajat ovat Tarja Lapila; Anu Mannonen, Lars Ehnberg, Seppo Rihlama ja Kalevi Korpela.

Kirja (suomi) (painettu: THL)
Omaiset/läheiset, Potilaat/asiakkaat, Henkilökunta/työntekijät
Dementiakoti, Sairaala, Terveyskeskus, Vanhainkoti
Kuntoutustilat, Potilashuone ja vuodeosasto, Ulkotilat, Yleisötilat
Sisustus, Valo, valaistus, Viihtyisyys, Värit
Kuvia