On health care environment (arkkinen)
Report a broken link

"Vain me ja tavallinen kerrostalo": Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja

Hintsala S, Mietola R. "Vain me ja tavallinen kerrostalo": Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja. Lahti: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus; 2013.  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6; 2013. ISBN 978-952-11-4223-9 (PDF), ISSN 1797-5514 (verkkojulk.)

Images