Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende. Stockholm: Hjälpmedelinstitutet och Micasa Fastigheter i Stockholm AB; 2008.

Raportti (ruotsi) i
Omaiset/läheiset, Potilaat/asiakkaat, Henkilökunta/työntekijät
Dementiakoti, Palvelutalo, Päiväkeskus, Vanhainkoti
Ulkotilat
Arviointi, suunnittelu, tutkimus, Ekologisuus, Esteettömyys, Turvallisuus, Viihtyisyys
Kuvia