Tietoa terveydenhuollon ympäristöstä (arkkinen)
Ilmoita sivulla olevasta viallisesta linkistä

Tämäkö on nyt se paras ratkaisu? Uudentyyppiset ja perinteiset pitkäaikaishoidon ratkaisut vertailussa

Häggman-Laitila A, Kotilainen H. Tämäkö on nyt se paras ratkaisu? Uudentyyppiset ja perinteiset pitkäaikaishoidon ratkaisut vertailussa. Helsinki:Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; 1996. Stakes Raportteja 202

ISBN 951 33 0256 3, ISSN 1236 0740

Raportti (suomi) (painettu: THL)
Omaiset/läheiset, Potilaat/asiakkaat, Henkilökunta/työntekijät
Terveyskeskus
Potilashuone ja vuodeosasto
Arviointi, suunnittelu, tutkimus
Rakennuspiirustuksia